KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI EPSON

Kariéra ve společnosti Epson

Misí společnosti Epson je vytvářet lepší produkty pro lepší budoucnost. Budoucnost, která je přínosná pro všechny a zároveň ohleduplnější k životnímu prostředí. Abychom to dokázali, potřebujeme zaměstnávat ty nejlepší lidi, kteří s námi budou sdílet naši hrdost a nadšení.

To se nám podaří jedině tehdy, když našim zaměstnancům nabídneme podnětnou, uspokojující a dobře ohodnocenou práci. S vaší pomocí můžeme posouvat hranice možností technologií a vytvářet inteligentní a udržitelný svět.

Pomoc s přihláškou

Aktuální pozice

Poznejte nás lépe

Jsme pyšní na to, že mnoho zaměstnanců se ve společnosti Epson těší dlouhé a úspěšné kariéře. Někteří tu pracují již přes dvacet let. Spojení znalostí, zkušeností a rostoucího počtu zaměstnanců, kteří přinášejí nové poznatky z jiných firem, nás neustále posouvá dopředu.

“Jako zaměstnanci společnosti Epson se vždy snažíme překonávat očekávání. Naším cílem je dodávat jen ty nejkvalitnější výrobky a pomáhat našim zákazníkům.”

Seznamte se s našimi zaměstnanci

 • Zkušenost, která se vyplatí

  Víme, jak je důležité, aby měli zaměstnanci svou práci rádi. Proto se vždy staráme o to, aby byla práce ve společnosti Epson příjemná a obohacující. Uvědomujeme si také, že dobré finanční ohodnocení a motivující benefity hrají klíčovou roli v získání a udržení talentovaných lidí.

  Ať už pro nás pracujete kdekoli, můžete očekávat odpovídající plat a balíček benefitů. Postaráme se o to, aby naše balíčky odměn byly natolik zajímavé, aby přilákaly ty nejlepší pracovníky. Společnost Epson nabízí širokou škálu zaměstnaneckých benefitů odpovídajících trhům, na kterých působíme. Naši zaměstnanci mají také slevy na produkty značek Seiko a Epson.

 • Rovné příležitosti

  Společnost Epson je odhodlána nabízet rovné pracovní příležitosti a vyvarovat se diskriminačních praktik a postupů. Týká se to všech forem diskriminace – na základě rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, věku, postižení, sexuální orientace, národnosti, původu, státní příslušnosti, rodinného stavu, genetické predispozice, pracovního postavení či jiné charakteristiky chráněné zákonem.

Posudky a hodnocení zaměstnanců

Kampaň Good Recruitment Campaign pomáhá organizacím vyhodnotit jejich stávající způsoby náboru pracovníků a osvěžit jejich strategie pro přilákání nejlepších uchazečů.

GRC

Časté dotazy

 • Co mám zvážit dříve, než podám přihlášku?

  Na podání přihlášky si udělejte čas. Zvažte, zda vám tato práce vyhovuje a zda máte odpovídající schopnosti a zkušenosti. Je pro vás Epson ta pravá společnost? Vyhovuje vám její umístění? Máte v daném místě právo pracovat?

  Inzerát si pečlivě přečtěte a požadované informace zadejte pravdivě a přesně, protože jsou součástí výběrového a prověřovacího procesu.

 • Na koho se mohu obrátit v případě problémů s podáním přihlášky?

  Pokud jste při podávání přihlášky narazili na nějaký problém, obraťte se na adresu talentlink@epson.eu.

 • Kdy se dozvím podrobnější informace o platových podmínkách?

  Víme, že platové ohodnocení hraje při rozhodování o novém zaměstnání důležitou roli. Pokud bude vaše přihláška úspěšná, promluví si s vámi o vašich platových požadavcích pracovník personálního oddělení či náborového týmu.

 • Jaké nabízíte zaměstnancům benefity?

  Naše balíčky benefitů se v jednotlivých zemích liší. O benefitech, které nabízíme v zemi, kde se nachází vaše vybraná pozice, vás bude informovat zástupce personálního oddělení nebo náborový specialista.

 • Jak se mám na pohovor připravit?

  Nejprve si zkuste vyhledat nějaké informace o společnosti Epson. Přečtěte si, jaké produktové řady nabízí a kde se nachází její pobočky. Před úvodním pohovorem si projděte svůj životopis a podrobnosti o pozici, na kterou se hlásíte.

  Před druhým pohovorem se připravte na to, že budete mluvit o konkrétních úkolech nebo projektech, na kterých jste dosud pracovali a jak jste k nim přistupovali. Tyto typy pohovorů jsou známé jako kompetenční nebo strukturované se zaměřením na důkazy. Pokud bude nutnou součástí druhého pohovoru cvičení či prezentace k prověření vašich dovedností, budeme vás o tom předem informovat. Všechny důležité informace vám předem poskytne náborové nebo personální oddělení.

 • Co je to kompetenční pohovor?

  Kompetenční pohovor je známý také jako:

  • situační,
  • behaviorální,
  • strukturovaný,
  • založený na důkazech.

  Kompetenční pohovor vychází z předpokladu, že výkon zaměstnance v minulosti je nejlepším ukazatelem jeho chování v budoucnosti. Budeme chtít, abyste uvedli příklady situací, ve kterých jste se osobně ocitli, a podrobně popsali, jak probíhaly, a prokázali tak, že jste pro danou pozici vhodní.

 • Jak mám odpovídat na otázky v rámci kompetenčního pohovoru?

  Použijte metodu STAR:

  • situace (Situation),
  • úkol (Task),
  • akce (Action),
  • výsledek (Result).

  Situace/úkol – popište konkrétní situaci, ve které jste se ocitli nebo úkol, který jste měli splnit. Musí jít o situaci z minulosti a může se týkat pracoviště, vzdělání nebo dobrovolnické činnosti.

  Akce – popište, co jste opravdu udělali, nikoli to, co jste udělat mohli nebo měli. Jestliže jste pracovali v týmu, je důležité, abyste popsali, jakou roli jste v něm hráli. Dotazovatel bude chtít vědět, co jste udělali vy, ne to, co udělal tým.

  Výsledek – popište, co se stalo. Podařilo se vám úkol splnit? Pokud ne, co vás tato zkušenost naučila?

 • Jak se mám na pohovor obléknout?

  Oblékněte se formálně. Ve společnosti Epson platí business dress code.

 • Co si mám s sebou na pohovor přinést?

  Na druhý pohovor si s sebou přineste doklady o právu pracovat. Požadujeme originály, např. pas, doklad totožnosti, rodný list atd.

  V případě dotazů se obraťte na zástupce personálního oddělení nebo náborového specialistu.

 • Za jak dlouho po pohovoru se mi společnost Epson ozve?

  To záleží na pozici, na kterou se hlásíte. V každém případě od nás vždy dostanete podrobnou, konkrétní a konstruktivní zpětnou vazbu, neboť si vašeho zájmu o práci ve společnosti Epson ceníme.

Poznejte naše produkty

 • Epson WorkForce Enterprise

  Epson
  WorkForce Enterprise
   

 • Na velikosti obrazu záleží

  Na velikosti
  obrazu záleží
   

 • Epson CeBIT 17 – roboti budoucnosti

  Epson CeBIT 17 –
  roboti budoucnosti
   

Spojte se s námi

Podívejte se, na čem společnost Epson pracuje, a zapojte se do našich aktivit a akcí.


Poznámka personálním agenturám

Společnost Epson má vlastní náborový tým a s personálními agenturami spolupracuje jen příležitostně. Pro tyto případy má společnost Epson Europe B.V. k dispozici seznam preferovaných dodavatelů na trvalý, smluvní i dočasný nábor ve všech oblastech, kde působí. Nejsme povinni platit žádný poplatek, který by vedl k umístění kandidáta, ledaže by dodavatel podepsal se společností Epson Europe B.V. smluvní podmínky a byl pověřen předložit kandidáty příslušným náborovým specialistou nebo zástupcem personálního oddělení.

Proto vás laskavě žádáme, abyste naše personální či náborové oddělení ani vedení nekontaktovali.

Pokud máte zájem stát se naším preferovaným dodavatelem, pošlete na adresu emear_resourcingpartners@epson.eu stručné představení vaší agentury, v němž uvedete, na které oblasti se zaměřujete a jak nám můžete pomoci.